Đang thực hiện

Tay Giả Thẩm Mỹ

Tay Giả Thẩm Mỹ
Tay giả thẩm mỹ Silicone
Tay giả thẩm mỹ được sử dụng để thay thế phần bị mất của tay và có nhiều mức độ cắt cụt khác nhau từ ngón tay đến tháo khớp vai. chất liệu để sản xuất tay thẩm mỹ là silicone nên mang lại tính thẩm mỹ rất cao.
 


Tay giả thẩm mỹ Trường SơnNgón tay giả thẩm mỹ Trường SơnTay giả thẩm mỹ, nhẹ , đẹp


Trước khi lắp ngón tay giả


Sau khi lắp ngón tay giả.

Các sản phẩm khác: