Đang thực hiện

Nẹp Chỉnh Hình

Nẹp Chỉnh Hình
NẸP CHỈNH HÌNH TRÊN GỐI - Knee Ankle Foot Orthosis - KAFO. Giúp ổn định khớp gối. Nắn chỉnh khớp gối biến dạng chữ X (Valgum); Chữ O (Varum). Chống ưỡn gối quá mức (Recurvatum). Trợ giúp chống khụy gối do liệt, yếu cơ tứ đầu đùi… Giữ khớp Háng ở tư thế Dang. Nẹp KAFO đặc biệt có chức năng giảm chịu lực lên cổ, chỏm xương đùi thông qua diện đỡ ụ ngồi…vv.
Các sản phẩm khác: