Đang thực hiện

Chân Giả Tháo Khớp Háng

Chân Giả Tháo Khớp Háng
Khi tháo khớp một chi, bác sĩ phẫu thuật không phải cắt ngang xương hay bất kỳ nhóm cơ nào. Tuy nhiên, khớp hông được bao bọc xung quanh và được phủ lên trên bởi nhiều nhóm cơ, mà chúng phải được cắt ngắn đi và sử dụng để phủ lên phía bị tháo cụt. Ngoài ra, tháo khớp hông không để lại bất cứ một phần nào của chân. Không có cánh tay đòn để kiểm soát bất kỳ một khớp nào của chân giả, kể cả các vận động tương tự để có bước đi sinh lý. Người cụt chi bị tháo khớp hông (hay bị cắt cụt ở bất kỳ mức độ nào như cắt cụt một bên xương chậu) phải học lại hoàn toàn cách đi và kiểm soát bước đi.